Neden Doğrudan Yayıncılık?

Yazma İşiyle uğraşan hemen herkesin çok iyi bildiği gibi kitap yazmaktan daha zor olan bu kitabın yayınlanma sürecidir.
• Doğrudan Yayıncılık felsefesi yazarın hemen tüm sıkıntıları ortadan kaldırmayı başarabildiği için dünyada da örnekleri görüleceği gibi oldukça sık başvurulan bir sistem olmaya aday durumdadır.
• Doğrudan Yayıncılık hiçbir aracıya gereksinim duymadan okuyucu ile yazarı buluşturmayı temel prensip olarak kabul eder.
• Bu nedenle diğer yayıncılık ilkelerinden farklı olarak yazarı piyasa kurallarının acımasızlığını terk etmez.
• Diğer yayıncılık faaliyetlerinde yayınevleri “çok satan kitapları”, “ünlü yazarları”, “kendi dünya görüşüne yakın metinleri” yayınlamayı tercih ederken Doğrudan Yayıncılık, yazarın kimliğinden bağımsız olarak, yazılan metnin bir değeri olduğu ilkesinden hareket eder.
• Piyasanın “çok satanlar dışında metin basmama” ilkesine karşı, Doğrudan Yayıncılık her metnin okuyucunun karşısına çıkma hakkı olduğunu savunur.
• Büyük yayınevlerinin okumamızı istediği yazar ya da kitaplar dışında da kitaplar yazılabildiğini ve bunların bir kısmının gerekli desteği görürse tıpkı diğer yazarlar kadar iyi işler ortaya koyabileceğini kabul eder.
• Doğrudan Yayıncılık yazma hevesinde olan ancak kitabını bastıramama korkusu ile yazmaktan vazgeçen tüm yazar adaylarının alternatif buluşma noktasıdır.
• Doğrudan Yayıncılık yazara ile okuyucu buluştururken, yayıncılığın temel ilkelerini de yerine getirmeye devam eder.